Kvartalni (tromesečni) pregledi i održavanje sistema za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu sa neprekidnim nadzorom sistema (24 časa dnevno) u objektima Apoteke Subotica JNMV 9/17