Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala - kateter lubrifikovani /RFZO, u otvorenom postupku, JN broj 18/17/OP