nabavka medicinsko-tehničkih pomagala – insulinska pumpa/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 8/18/OP

Poziv za podnosenje ponuda 18.05.2018.

Konkursna dokumentacija JN 8-18-OP 18.05.2018.

Tabela - Sastavni deo ponude 8-18-OP