Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala - kateter lubrifikovani /RFZO, u otvorenom postupku, JN broj 18/17/OP

Poziv za podnosenje ponuda 13.10.2017

Konkursna dokumentacija JN 18-17-OP 13.10.2017

Tabela - Sastavni deo ponude JN 18-17-OP

Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma 06.11.2017