Ostale stranice vesti

Radno vreme i organizacija rada apoteka za vreme vanrednog stanja

Radno vreme i organizacija rada apoteka za vreme vanrednog stanja

NOVO RADNO VREME SVIH OGRANAKA KOJI RADE JE

RADNIM DANOM OD 8 DO 15h

OGRANCI 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 8/1

subotom od 8 do 13h

 

OGRANAK 1 (Apoteka kod Gradske kuće):

RADNIM DANOM

OD 7.30 DO 16.00

OD 16.00 do 7.30 OBAVLJAĆE SE PRIPRAVNOST U OGRANKU 1 SAMO ZA HITNE SLUČAJEVE

VIKENDOM

OD 7.30 DO 14.00

OD 14.00 DO 7.30 OBAVLJAĆE SE PRIPRAVNOST U OGRANKU 1 SAMO ZA HITNE SLUČAJEVE

DežurnI lekari Hitne službe Doma Zdravlja Subotica i Opšte bolnice Subotica su upoznati sa ovom informacijom i ukoliko se ukaže neophodna potreba za izdavanje leka u ovom periodu lekar će kontaktirati pripravnog magistra farmacije koji će izdati lek za pacijenta.

Ukoliko bude izmena koje se tiču ograničenja kretanja i trajanja policijskog časa, radno vreme i organizacija rada ogranaka, kao i vreme pripravnosti će se menjati u skladu sa tim.

Vaša Apoteka Subotica