Spremni za eRecept

Spremni za eRecept

Apoteka Subotica može sa zadovoljstvom da obavesti svoje korisnike i građane Subotice da je u potpunosti spremna za elektronske recepte u svim svojim apotekama.

Kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, Subotica je jedan od 42 grada/opštine u Srbiji koji će, posle Beograda, početi sa propisivanjem elektronskog recepta. Početak propisivanja elektronskih recepata, po smernicama koje su date iz Ministarstva zdravlja, najavljeno je za 15.12.2017. godine.

Apoteka Subotica je povezana sa platformom Ministarstva zdravlja i potuno je spremna za izdavanje lekova na eRecept. Svaka od 22 apoteke/ogranka Apoteke Subotica od 15.12.2017. biće obeležena nalepnicom eRecept, koja označava da se u toj apoteci mogu dobiti lekovi na elektronski recept. Ovakav način propisivanja recepata i podizanja terapije predstavlja značajnu novinu i promenu na bolje, kako za zdravstvene radnike tako i za pacijente, a najveću dobrobit će osetiti pre svega pacijenti, za početak hronični bolesnici a kasnije i svi ostali.

Hronični bolesnici u ovoj prvoj fazi dobijaju obnovljivi recept od svog lekara, sa kojim u apoteci podižu lekove kao i do sada, ali predviđeno je da svaku sledeću terapiju u narednih najviše šest meseci podižu samo sa zdravstvenom knjižicom, što će u narednom periodu značajno smanjiti čekanje na recepte kod izabranog lekara i gužve u ambulantama.

Za farmaceute u Apoteci Subotica eRecept predstavlja bitnu promenu, savremen i digitalizovan način rada gde će farmaceut samo uz identifikaciju pacijenta imati pristup eReceptima koje je lekar upisao u njegov zdravstveni karton i te recepte će moći brzo da realizuje i izda terapiju pacijentu. Apoteci Subotica zadovoljan pacijent je na prvom mestu, a elektronski recept omogućiće da se korisnicima pruži još bolja usluga jer će se ubrzati postupak izdavanja lekova, što će farmaceutu omogućiti da se još više i kvalitetnije posveti savetovanju pacijenata.

Sve novine po pitanju elektronskog recepta možete pratiti i na sajtu Apoteke Subotica

www.apotekasubotica.rs, kao i na Facebook stranici Apoteke Subotica.

Više informacija na linku:

https://yueco.rs/yueco-popodne-jelena-pavlovic-12-12-2017/