Simpozijum “Koža i leto”

Simpozijum pod nazivom “Koža i leto” u organizaciji Udruženja farmaceuta Vojvodine, održan je u maju mesecu 2006. godine u Subotici, odnosno,Paliću.

Simpozijumu u Velikoj većnici Gradske kuće prisustvovalo je preko 300 farmaceuta sa teritorije cele Vojvodine, koji su imali priliku da prisustvuju atraktivnim predavanjima stručnih predavača, brojnim prezentacijama, promocijama i druženju.