U svim apotekama Apoteke Subotica možete podići svoju terapiju na eRecept

U svim apotekama Apoteke Subotica možete podići svoju terapiju na eRecept

Apoteka Subotica može sa zadovoljstvom da obavesti svoje korisnike i građane Subotice da je u potpunosti spremna za elektronske recepte u svim svojim apotekama.

Kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, Subotica je jedan od 42 grada/opštine u Srbiji koji su, posle Beograda, od 15.12.2017. počeli sa propisivanjem elektronskog recepta.

Apoteka Subotica je povezana sa platformom Ministarstva zdravlja i potuno je spremna za izdavanje lekova na eRecept. Svaka od 22 apoteke/ogranka Apoteke Subotica od 15.12.2017. je obeležena nalepnicom eRecept, koja označava da se u toj apoteci mogu dobiti lekovi na elektronski recept. Ovakav način propisivanja recepata i podizanja terapije predstavlja značajnu novinu i promenu na bolje, kako za zdravstvene radnike tako i za pacijente, a najveću dobrobit će osetiti pre svega pacijenti, za početak hronični bolesnici a kasnije i svi ostali.

Hronični bolesnici u ovoj prvoj fazi dobijaju obnovljivi recept od svog lekara, sa kojim u apoteci podižu lekove kao i do sada, ali predviđeno je da svaku sledeću terapiju u narednih najviše šest meseci podižu samo sa zdravstvenom knjižicom, što će u narednom periodu značajno smanjiti čekanje na recepte kod izabranog lekara i gužve u ambulantama.

Za farmaceute u Apoteci Subotica eRecept predstavlja bitnu promenu, savremen i digitalizovan način rada gde će farmaceut samo uz identifikaciju pacijenta imati pristup eReceptima koje je lekar upisao u njegov zdravstveni karton i te recepte će moći brzo da realizuje i izda terapiju pacijentu. Apoteci Subotica zadovoljan pacijent je na prvom mestu, a elektronski recept omogućiće da se korisnicima pruži još bolja usluga jer će se ubrzati postupak izdavanja lekova, što će farmaceutu omogućiti da se još više i kvalitetnije posveti savetovanju pacijenata.

Sve novine po pitanju elektronskog recepta možete pratiti i na sajtu Apoteke Subotica

www.apotekasubotica.rs, kao i na Facebook stranici Apoteke Subotica.

Više informacija na linku:

https://yueco.rs/yueco-popodne-jelena-pavlovic-12-12-2017/