Apoteka do 2021

                                                            Akreditacija           

U sastavu Apoteke Subotica, posluje 23 organizacione jedinice-ogranka (od kojih je    petnaest na    teritoriji grada, a osam u prigradskim mesnim zajednicama) sa ukupno 108 zaposlenih.

Apoteka Subotica teži da građanima omogući kvalitetnu uslugu u sklopu farmaceutske zdravstvene zaštite.

Da bi realizovao postavljene ciljeve, kolektiv Apoteke Subotica u kontinuitetu radi na stručnoj edukaciji i kadrovskom jačanju, obogaćivanju asortimana proizvoda i uvođenju novih usluga, rekonstrukciji i opremanju apoteka.

Pored toga, prateći svetske trendove na polju zdravlja, kao i smernice WHO (World Health Organization), stručni kadar Apoteke Subotica intenzivno radi na promociji zdravlja, zdravog života i navika, zdravstvenom vaspitanju i edukaciji stanovništva, sa ciljem prevencije bolesti i očuvanja zdravlja građana.

Apoteka Subotica nastoji da prati trendove u svim segmentima poslovanja sa ciljem da unapredi kvalitet proizvoda i usluga, odnosno, zadovolji zahteve i ispuni očekivanja korisnika. Apoteci Subotica 21. februara 2008. godine, dodeljena je sertifikacija standarda ISO 9001:2008., a septembra 2012. godine je akreditovana na 7 godina od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Upravni odbor Apoteke Subotica na sednici održanoj dana 14.02.2017. godine usvojio je i utvrdio:

        Misija i vizija Apoteke Subotica

a dana 16.06.2017.

         Strateški plan Apoteke Subotica

Poštujući savremene principe poslovanja i primenjujući ih na sofisticiran farmaceutski način, postavljeni su čvrsti temelji kvalitetne i stabilne usluge, kao osnove daljeg unapređenja i razvoja javnog zdravlja.

Želeći da se što više približi građanima i da svojim stručnim znanjima doprinese zdravlju populacije, kolektiv Apoteke Subotica formirao je

           PRAVILNIK O ZASTITI PODATAKA O LICNOSTI 2019