Apoteka danas

Apoteka Subotica je do 15.03.2021. bila javna apoteka grada Subotice sa 23 poslovne jedinice, 15 gradskih i 8 prigradskih, sa tradicijom još od 1962. godine i reputacijom visokog kvaliteta pružene usluge, prepoznatljivosti, inovativnosti i odlične snabdevenost. Jedina je apoteka u okruženju koja je standardizovala svoje usluge uvođenjem ISO 9001:2008 još 2008. godine, a prva je zdravstvena ustanova u zemlji koja je akreditovana na 7 godina (Agencija za akreditaciju 2012. godine). Prpoznata je kao aktivna u zajednici i lider u unapređenju farmaceutske struke u zemlji.


U novembru 2020. godine Upravni odbor Apoteke Subotica doneo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini Grada Subotice datih na korišćenje Apoteci Subotica, a nakon sprovedenog javnog nadmetanja koje se održalo 27.11.2020. potpisan je Ugovor o davanju u zakup na 15 godina poslovnih prostora br. I-01/2900 sa AU Galen pharm iz Beograda za 20 objekata Apoteke Subotica na dan 29.12.2020.


Od 15.03.2021. Apoteka Subotica ostaje kao javna apoteka Grada Subotice sa 3 ogranka, dok je ostalih 20 dato u zakup.