Ostale stranice vesti

Nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti

Apoteka Subotica

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI

Ministarstvo zdravlja RS sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti u periodu od 13. januar do 02. februar 2017. godine. Tekst Nacrta zakona i bliže obaveštenje o toku javne rasprave objavljeni su na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Farmaceutska komora Srbije poziva sve članove Komore da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

sa sajta www.farmkom.rs

Biće održane 4 javne rasprave, u Beogradu 13.01.2017.

Novom Sadu 17.01.2017.

Kragujevcu 18.01.2017.

Nišu 19.01.2017.

http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2017/Januar/Javni_poziv_javna_rasprava_AD.pdf

Predstavnici Apoteke Subotica su učestvovali u javnoj raspravi koja se održala 17.01.2017. u Novom Sadu u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine. U trenutku kada se konačno donosi krovni zakon za našu struku potrebno je da svi farmaceuti uzmu učešće u javnoj raspravi ili se barem upoznaju sa nacrtom ovog zakona

http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2017/Januar/Nacrt_zakona_o_apotekarskoj_delatnosti.pdf