Ostale stranice vesti

Porast broja elektronskih recepata u Apoteci Subotica

Apoteka Subotica

Od 15.12.2017. svaki od 22 ogranka Apoteke Subotica obeležen je nalepnicom Ministarstva zdravlja Republike Srbije eRecept, koja označava da je apoteka osposobljena za realizaciju elektronskih recepata i da u toj apoteci možete podići svoju terapiju samo uz zdravstvenu knjižicu, ukoliko je lekar za vas odredio eTerapiju.

 

Apoteka Subotica je od početka uključena u projekat Ministarstva zdravlja Elektronski recept i upotrebila je sve svoje raspoložive resurse i kapacitete da se adekvatno pripremi za zvanični početak ovog projekta koji je za 42 grada u zemlji počeo 15.12.2107. Na vreme smo o tome obavestili i lekare i menadžment Doma zdravlja Subotica, kao i naše korisnike, i sada sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ovu početnu fazu dočekali spremni. Za sada lekari većinski još uvek ispisuju papirne recepte, ali za većinu hroničnih pacijenata taj papirni recept u decembru prošle godine bio je obnovljiv, što znači da ovi pacijenti već od polovine januara mogu da podižu svoje lekove samo uz zdravstvenu knjižicu, i to u narednih dva do najviše šest meseci, u zavisnosti od toga kako im je lekar propisao terapiju.

 

Prvi pravi elektronski recepti u ogranke Apoteke Subotica počeli su da pristižu već u drugoj nedelji januara, hronični pacijenti sa obnovljivom terapijom, takozvanom eTerapijom, počeli su da dolaze samo sa zdravstvenom knjižicom po svoje mesečno sledovanje lekova, i svaki dolazak u naše apoteke od samog početka bio je uspešan, svaki od ovih pacijenata mogao je na ovaj način da dobije svoje lekove. Postupak je za farmaceute u apotekama vrlo jednostavan, program je savremen i funkcioniše uz nekoliko klikova, pri čemu se očitavanjem barkoda sa zdravstvene knjižice ulazi u deo elektronskog kartona pacijenta gde se vide lekovi za tog pacijenta propisani od lekara za tekući mesec, a očitavanjem barkoda sa kutije leka ovi lekovi se potvrđuju i jednostavnom i brzom procedurom izdaju pacijentu. Za pacijente sve ovo mnogo znači, ne moraju da posećuju ambulantu radi podizanja papirnog recepta, nego dolaze pravo u apoteku samo sa zdravstvenom knjižicom. Farmaceutu u apoteci je sama procedura izdavanja lekova kraća i jednostavnija, pa on ima više vremena koje može da iskoristi za konsultaciju sa pacijentom. Broj ovih recepata u svim apotekama Apoteke Subotice iz dana u dan se povećava, a s obzirom da je udeo recepata hroničnih pacijenata u odnosu na ukupan broj recepata veoma velik, očekujemo dalji porast u periodu koji dolazi i sve veći udeo elektronskih recepata u ukupnom broju izdatih recepata.

 

Važno je napomenuti da elektronski recept ima rok važenja sedam dana pre i sedam dana posle od dana za koji je ispisan, to znači da vas vaša terapija, ukoliko se radi o hroničnoj obnovljivoj terapiji, čeka u apoteci u ovom vremenskom periodu.

 

Svi zaposleni u apotekama u Apoteci Subotica na raspolaganju su za sva pitanja korisnika o ovim novinama, koje predstavljaju veliku promenu i napredak u dosadašnjoj praksi propisivanja i podizanja lekova na recept. Pri svakom podizanju terapije u apoteci dobijate informaciju iz vaše eTerapije koji lekovi vas čekaju i kada ih možete podići. Dobra saradnja sa lekarima pomogla je da ceo ovaj proces funkcioniše lakše od samog početka, ukoliko se pojavi bilo koja neusaglašenost ona se zajednički otklanja, sve sa ciljem da svaki pacijent dobije svoju terapiju na brz, komforan i bezbedan način.