Ostale stranice vesti

Apoteka Subotica je februara 2017.godine po treći put resertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom

Apoteka Subotica

Tim proverivača DOO Pancert Novi Sad utvrdio je da je sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i da se ostvaruju postavljeni ciljevi u pogledu kvaliteta. Planom provere obuhvaćeni su procesi upravljanja , poboljšavanja performansi, efektivnosti sistema, odvijanja planskih aktivnosti čija je svrha kontinuirano usavršavanje, procesi medicinskog snabdevanja lekovima i robom, proizvodnja magistralnih preparata i edukacija farmaceuta i tehničara.

Ovaj veliki uspeh, koji je rezultat timskog rada zaposlenih je podsticaj da ustanova i dalje unapređuje sistem rada i poslovanja u skladu sa usvojenom politikom kvaliteta i zahtevima korisnika.