Ostale stranice vesti

Svetski dan farmaceuta

Apoteka Subotica

Svetski dan farmaceuta obeležava se danas - 25. septembra, pod sloganom "Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja"

Prenosimo tekst sa RTV Vojvodina sa izjavom Tatjane Šipetić, direktorke Farmaceutske komore Srbije:

Dostupnost lekova, kao i njihova pravilna upotreba, od ključnog su značaja za javno zdravlje kako pojedinca tako i društva u celini.

Veliku ulogu u celokupnom sistemu zdravstva i lancu snabdevanja medikamentima imaju upravo farmaceuti, bez čijeg delovanja se ne može ni zamisliti zdravstveni sistem jedne zemlje.

Kao najdostupniji zdravstveni radnici, farmaceuti svojim znanjem i stručnošću predstavljaju neprocenljivi resurs u obezbeđenju pravilne i racionalne upotrebe lekova i drugih medicinskih sredstava, saopštila je Farmaceutska komora Srbije.

Svaki dan 7.000 farmaceuta u Srbiji su partneri pacijentima, drugim zdravstvenim profesionalcima, kreatorima politike i donosiocima odluka sa zajedničkom vizijom boljeg zdravlja.

"Ovo je prilika da se govori o načinu na koji farmaceuti transformišu zdravlje, pružajući različite usluge u apoteci, kao što su savetovanje o zdravom načinu životu, vakcinacija radi prevencije bolesti, savetovanje osobama obolelim od dijabetesa, astme, u vezi terapije, čime se bolje kontroliše njihovo zdravstveno stanje i poboljšava kvalitet života" rekla je Tatjana Šipetić, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Ona je navela da se takvim pristupom obezbeđuje visok stepen javnog zdravlja na globalnom nivou, kao i ušteda značajnih materijalnih sredstava koja se mogu preusmeriti na dalje unapređenje i razvoj farmaceutske struke.

U okviru Projekta Komore “Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama”, na Svetski dan biće dodeljene prve potvrde o uspešno završenom programu.

Sve uslove iz prve standardizovane usluge koja se sprovodi u apotekama dobilo je 49 farmaceuta, kao i 13 apoteka.

Farmaceuti koji su u prethodnom period ispunili sve predviđene uslove dobiće i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”, a ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju tu potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Ovaj projekat je pokrenut kako bi se pacijentima ukazalo na važnost dobre kontrole dijabetesa, ali i da bi se osobama koje su u riziku za razvoj ove bolesti skrenula pažnja da do nje ipak ne dođe.

Tekst preuzet sa linka:

https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/svetski-dan-farmaceuta-vazna-uloga-u-javnom-zdravlju_1164326.html