Ostale stranice vesti

Započeo pristup bazi Medicinecomplite - pristup BNF i BNF za decu

Apoteka Subotica

kako je objavljenu na sajtu Farmaceutske komore Srbije, od 14. decembra započeo je pristup bazi MedicinesComplete, ograničen pristup BNF i BNF za decu u narednih godinu dana, za 300 članova Komore koji su se prijavili i ispunili uslove za dobijanje pristupa. U petak, 11. decembra dobijeni su pristupni mejlovi i detaljna informacija o načinu pristupa.

Ukoliko niste uspeli da se prijavite na vreme pošaljite mejl ogranku kome pripadate i sekretari ogranka će naći načina da Vam pomognu. Iskreno se nadamo da će Vam ova baza pomoći u radu i da će unaprediti vašu svakodnevnu praksu. Molimo Vas da svoja iskustva podelite sa svojim kolegama iz apoteke i šire. 

NAPOMENA: Komora zadržava pravo da u slučaju nekorišćenja pristupa i/ili ispisa iz Komore pristupne podatke dodeli drugom članu Komore. 

OBRAZLOŽENJE:

U skladu sa usvojenim Programom rada Farmaceutske komore Srbije za 2020. godinu pokrenute su aktivnosti sa ciljem da se članovima Komore omogući pristup bazi podataka lekova i interakcija lekova, odnosno neophodnoj stručnoj literaturi. U okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove Komora je obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra 2020. godine. Nakon toga, članovi Komore imali su mogućnost da popune anketu u vezi sa sadržajem baze i praktičnog značaja u svakodnevno radu. 

Uzimajući u obzir broj pristupa bazi MedicinesComplete tokom probnog perioda, kao i analizom vaših odgovora u anketi o najaktuelnijim sadržajima ove baze podataka, a s obzirom na planirana sredstva, trenutno postoji mogućnost godišnje pretplate za korišćenje baze MedicinesComplete - ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu, za 300 članova.

S tim u vezi Upravni odbor Komore doneo je odluku da se prihvati ponuda evropske kancelarije MedicinesComplete o godišnjoj pretplati za korišćenje baze MedicinesComplete, ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu, za 300 članova i definisao uslove za prijavu.

Broj pristupa je ograničen na 300 članova Komore. Izbor članova sprovešće se na osnovu javnog poziva koji je objavljen na internet prezentaciji Komore, na osnovu sledećih kriterijuma: 

  • redosled prijavljivanja, 
  • uredno izmirene obaveze prema Komori i 
  • učešće u dosadašnjim aktivnostima i projektima koje Komora sprovodi.

Preuzeto sa sajta:

https://www.farmkom.rs/vest?id=54