Ostale stranice vesti

Informacija sa sajta Farmaceutske komore Srbije

Apoteka Subotica

Preuzeto sa sajta Farmaceutske komore Srbije: https://www.farmkom.rs/vest?id=61

Poštovane koleginice i kolege, 

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi. O daljim informacijama bićete redovno informisani. 

  1. 30.12.2020. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku. Dopis možete pogledati OVDE
  2. 11.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa molbom da nam u skladu sa objavljenim Operativnim planom za imunizaciju protiv COVID-19 u Republici Srbiji, upute instrukcije o načinu prijavljivanja magistra farmacije za vakcinaciju protiv COVID-19, i to kako za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru i privatnoj praksi. Dopis možete pogledati OVDE
  3. 15.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa urgencijom za odgovor vezano za dopis od 11.1.2021. godine. Dopis možete pogledati OVDE
  4. 19.1.2021. godine - S obzirom da do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, Komora se obratila predsednici Vlade Republike Srbije i članovima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa molbom za pomoć po ovom pitanju. Dopis možete pogledati OVDE

 

OBAVEŠTENJE:

UPITNIK - Interesovanje za vakcinisanje protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je Komora pokrenula samoinicijativno sa ciljem da se nadležnima jasno predoči broj magistra farmacije koji želi da se vakciniše, popunilo je 643 članova Farmaceutske komore Srbije, odnosno 9% članova Komore, od kojih je 40% iz Beograda. 

Farmaceutska komora će prikupljene podatke dostaviti nadležnim institucijama, Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, kao broj magistra farmacije koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, razvrstano po upravnim okruzima. Napominjemo da do danas, 21.1.2021. godine nismo dobili odgovor na dostavljene dopise od strane nadležnih institucija kojima su isti dostavljeni.