Osteoporoza

Piše: Mr. ph Tonković Beni Ria

Osteoporoza je oboljenje kostiju. Najčešće se javlja kod žena i muškaraca starijih od 50 godina.
Skelet sadrži 99% ukupnog telesnog kalcijuma. S toga, osnovna rezerva kalcijuma u organizmu nalazi se upravo u kostima. Tu sve počinje.
Usled nedovoljnog unosa kalcijuma, odnosno usled neadekvatne ishrane, oboljenja sluzokože organa za varenje ili promenjenog hormonskog statusa – nastaje manjak kalcijuma. Tu počinju problemi. Deficit kalcijuma se nadoknađuje iz velikih zaliha u kostima da bi se obezbedile neophodne funkcije organizma. Proces nadoknađivanja često traje godinama bez ikakvih vidljivih simptoma. Za sve to vreme dinamička ravnoteža deponovanja i oslobađanja kalcijuma je narušena, a demineralizacija izaziva razmekšavanje i šupljikavost koštanog tkiva.
Ko je najčešće ugrožen?
Prvenstveno su ugrožene žene u menopauzi i još više u postmenopauzi, žene koje su rano izgubile menstrualne cikluse – pre 45 godina starosti.
Pothranjenost, nizak rast i podložnost deformitetima skeleta, kao i eventualne prethodne frakture kostiju spadaju u važne faktore rizika od osteoporoze. Nedovoljno izlaganje sunčevim zracima, naročito kod starijih osoba, može uzrokovati deficit vitamina D koji reguliše metabolizam kalcijuma.
Kod žena starijih od 50 goidna rizik od preloma uzrokovanih osteoporozom jednako je velik kao i rizik od kardiovaskularnih oboljenja.
Prevencija je presudna.
U većini slučajeva osteoporoza se može sprečiti. Odrasle osobe, stare preko 50 godina trebaju 1500 mg kalcijuma svaki dan da bi sačuvali koštanu masu i smanjili rizik od preloma. Da bi uneli ovu količinu kalcijuma potrebno je da:

  • Uzimate balansirane obroke
  • jedete hranu bogatu kalcijem kao što su mlečni proizvodi, sir, jogurt. Dve čaše mleka će obezbediti 600 mg kalcijuma plus vitamin D, koji pomaže vašem organizmu da upije kalcijum.
  • ograničite unos alkohola i kofeina
  • prestanite pušiti
  • budite aktivni: brz, oštar hod, lak aerobik i ples pomoći će vam da sačuvate čvrste kosti

Koje su posledice osteoporoze?
Najčešće dolazi do preloma kuka, kičmenih pršljenova i ručnog zgloba. Osteoporozu je moguće sprečiti, usporiti njen nastavak, kao i lečiti već nastalu osteoporozu.
Masa i gustina kosti sa kojom žena ulazi u menopauzu i progresija gubitka kosti nakon menopauze, dva su najvažnija faktora u utvrđivanju verovatnoće za razvoj osteoporoze.
Sada možemo meriti gustinu kosti u menopauzi pomoću BMD testiranja – osteodenzitometrija.  Uz to na raspolaganju su i drugi testovi zvani biohemijski markeri ili koštani markeri. Pomoću osteodenzitometrije i testova biohemijskih markera mogu se otkriti žene sa visokim rizikom za osteoporozu, što omogućuje početak preventivnog tretmana pre ne što se izgubi suviše kosti.

Postoje preparati u obliku tableta, šumećih tableta i tableta za žvakanje. Apoteka „Subotica“ raspolaže bogatim asortimanom ovih preparata, može pružiti dopunske savete i objasniti primenu kod pojedinačnih slučajeva.