5 grupa lekova na koje treba obratiti pažnju ako imate hronično oboljenje bubrega

Apoteka Subotica

Piše: Jelena Pavlović

Ako patite od hroničnog oboljenja bubrega, lekovi mogu da stvore opterećenje vašem organizmu i da dovedu do različitih neželjenih efekata koji mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. To mogu biti i lekovi na recept i lekovi koji imaju režim izdavanja bez recepta, jer se svi oni metabolišu (filtriraju) preko bubrega.

 

Redovne lekarske kontrole i laboratorijske kontrole su neophodne kako bi se po potrebi mogao menjati režim vaše terapije, kao što je izmena u doziranju leka ili uvođenje supstitucione terapije. To će pomoći u prevenciji neželjenih efekata lekova, kao i prevenciji od daljeg oštećenja bubrega.

 

I lekari i farmaceuti treba da vas ohrabre da naučite više o zdravlju vaših bubrega, kako biste sačuvali taj vitalni organ od oštećenja koje može biti izazvano lekovima. Iskoristite svaku priliku da pričate sa vašim lekarem i farmaceutom o tome da li doziranje vaših lekova treba da se prilagođava, u zavisnosti od trenutne funkcije vaših bubrega.

Izmene u lekovima koji su vam propisani mogu da se vrše jedino pod supervizijom obučenog zdravstvenog profesionalca.

 

Postoji 5 grupa lekova na koje treba posebno obratiti pažnju ako imate hronično oboljenje bubrega, njihovo doziranje treba strogo kontrolisati, a neke koristiti samo privremeno ili izbegavati u potpunosti.

 

Lekovi za holesterol iz grupe statina – potrebno je praćenje kreatin-kinaze i eventualno prilagođavanje doziranja, kao i oprez prilikom uvođenja ovih lekova u terapiju

 

Lekovi protiv bolova – kod smanjene funkcije bubrega neki lekovi protiv bolova sa režimom izdavanja na recept, ali i oni sa režimom izdavanja bez recepta, uključujući i nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) ne preporučuju se jer smanjuju protok krvi kroz bubrege. Ukoliko je neophodno da se koriste, preporučuje se najmanja efektivna doza i što kraći vremenski period. Kod teške bubrežne insuficijencije ibuprofen je čak kontraindikovan. Umesto ibuprofena obično se preporučuje paracetamol. Posebno treba obratiti pažnju i na narkotike, jer se usporava njihova eliminacija iz organizma usled smanjene funkcije bubrega

 

Anti-mikrobni lekovi – mnogi anti-mikotici, antibiotici i antiviralni lekovi se metabolišu preko bubrega. Ukoliko ste oboleli od neke infekcije, pre nego što vam lekar propiše neki od lekova iz ove grupe, treba da bude jako dobro upoznat sa trenutnom funkcijom vaših bubrega

 

Lekovi za lečenje dijabetesa – insulin i neki lekovi za lečenje dijabetesa se takođe metabolišu preko bubrega. Znamo da je dijabetes vodeći uzrok bolesti bubrega, pa je kod obolelih od dijabetesa izuzetno važno da se stalno vrši kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, ali takođe i sprovodi određen režim ishrane i fizička aktivnost uz redovnu terapiju

 

Antacidi – lekovi koji se mogu kupiti i bez recepta, a deluju kod pojačanog lučenja želudačne kiseline i dispepsije mogu da utiču na balans elektrolita ako imate hronično oboljenje bubrega. Obavezno naglasite farmaceutu kad kupujete ove lekove bez recepta. Npr. lek po sastavu hidrotalcit kod teškog oštećenja bubrega treba izbegavati jer može doći do trovanja magnezijumom ili aluminijumom. Ako je neophodna upotreba, treba ih koristiti u najmanjim efektivnim dozama i izbegavati dužu upotrebu.

 

Izvor: National Kidney Foundation

 

https://www.kidney.org/atoz/content/5-drugs-you-may-need-avoid-or-adjust-if-you-have-kidney-disease

Sa konferencije za novinare 10.03.2021:

https://www.subotica.com/vesti/svakodnevna-borba-bubreznih-bolesnika-za-kvalitetan-zivot-id40440.html