Zdravstveni saveti

Farmaceut, kao stručno lice lako dostupno pacijentima, igra veoma značajnu ulogu u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja stanovništva. Ukoliko pacijent ima blaže zdravstvene tegobe koje traju kraći vremenski period, može da se obrati svom farmaceutu, apotekaru, za stručan i kompetentan savet.

U apotekama se može pronaći veliki izbor preparata koji su pokazali dobar efekat u ublažavanju manjih zdravstvenih problema, tako da ćete po savetovanju sa apotekarom biti upućeni na odgovarajuća bezbedna i sigurna lekovita sredstva ili lekove koji se izdaju bez recepta.

U grupu OTC lekova spadaju lekovi koji imaju nisku toksičnost, veliku terapijsku širinu i minimalne interakcije. Svi ti lekovi iako se mogu izdati bez recepta imaju određeni režim doziranja tako da je informacija dobijena od farmaceuta svakako potrebna.

U apotekama takođe postoji mogućnost edukacije u vezi sa specifičnim zdravstvenim pitanjima kao što su, na primer, pomoć pri odvikavanju od pušenja, upotreba proizvoda za lečenje gorušice i slično.

Uprkos činjenici da je samomedikacija sve više prisutna u svetu i da je broj OTC preparata u porastu, ni jednog trenutka se ne sme zaboraviti na mogućnost obraćanja lekaru. Samomedikacija se može posmatrati kao alternativa, a ne kao zamena za lekarski pregled.

U rubrici „Pitajte našeg farmaceuta“ nudimo Vam mogućnost da nas konsultujete i putem interneta. Na svako Vaše pitanje, savet ili sugestiju vezanu za unapređenje rada Apoteke Subotica sigurno ćemo odgovoriti.